Eye
Product Name Price New Rating
 1. Eye 2 Eye Eye Marker & Volumizing Mascara
  Eye 2 Eye Marker & Volumizing Mascara
  $10.00
  Rating:
  66%
 2. Zoom In Ultimate Mascara
  Zoom In Ultimate Mascara
  $10.00
  Rating:
  76%
 3. Outstretched Volumizing Mascara
  Outstretched Lengthening Mascara
  $10.00
  Rating:
  58%
 4. Intensifi-Eye Volumizing Mascara
  Intensif-Eye Volumizing Mascara
  Special Price $7.00 Regular Price $10.00
  Rating:
  70%
 1. Vinyl-Eyes Glossy Gel Eyeliner
  Vinyl-Eyes Glossy Gel Eyeliner
  $8.00
  Rating:
  82%
 2. That's So Kohl Eyeliner
  That's So Kohl Eyeliner
  Special Price $6.30 Regular Price $9.00
  Rating:
  90%
 3. Forever Wear Long Wear Eyeliner
  Forever Wear Long Wear Eyeliner
  $8.00
  Rating:
  88%
 4. Style Eyes Liquid Eyeliner
  Style Eyes Liquid Eyeliner
  $9.00
  Rating:
  80%
 1. Eyes On The Prize Eyeshadow Chubby
  Eyes On The Prize Eyeshadow Chubby
  Special Price $6.30 Regular Price $9.00
  Rating:
  88%
 2. Shimmer & Shade Eyeshadow Palette
  Shimmer & Shade Eyeshadow Palette
  $16.00
  Rating:
  90%
 3. Endless Wear Ultimate Eye Color
  Endless Wear Ultimate Eye Color
  Special Price $6.30 Regular Price $9.00
  Rating:
  80%
 4. Shadow Play Eyeshadow Quad
  Shadow Play Eyeshadow Quad
  Special Price $7.00 Regular Price $10.00
  Rating:
  90%
 5. In Your Prime Ultimate Eye Primer
  In Your Prime Eye Primer
  $9.00
  Rating:
  92%
 1. Brow Master
  Brow Master Mascara
  $8.00
  Rating:
  74%
 2. Draw The Line
  Draw The Line Eyebrow Pencil
  $8.00
  Rating:
  80%
 3. Take A Brow - Eyebrow Kit
  Take A Brow - Eyebrow Kit
  Special Price $7.70 Regular Price $11.00
  Rating:
  98%